PRIVACY BELEID MY TRACE

Energy NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal en met ondernemingsnummer 0872.287.544 (hierna: “Energy Lab” of “we”, “wij”).

Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop Energy Lab  persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in het kader van de MyTrace app en website. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan en hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit privacybeleid moet samen worden gelezen met de algemene gebruiksvoorwaarden van Energy Lab die te raadplegen zijn in de MyTrace app en op de website.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die zich registeren op de MyTrace app. Indien je een account aanmaakt dien je te bevestigen dat je dit privacybeleid hebt ontvangen en doorgenomen. Indien je niet akkoord gaat met de verwerkingen hierin omschreven, mag je de MyTrace app niet verder gebruiken en kunnen wij de diensten niet leveren.

Energy Lab kan je persoonsgegevens raadplegen of gebruiken, hetzij met je uitdrukkelijke toestemming, hetzij voor het uitvoeren van de diensten die in een overeenkomst zijn vastgelegd, hetzij op grond van enige wettige basis.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen, te updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

1. Draagwijdte en doel van het privacy beleid

Verwerkingsverantwoordelijke – Energy Lab treedt op als verwerkingsverantwoordelijke m.b.t. de persoonsgegevens die zij verzamelt in het kader van haar diensten waarnaar wordt verwezen in deze privacyverklaring, behalve de persoonsgegevens die Energy Lab verzamelt in het kader van de aankoop van een betalend event, treedt zij op als verwerker.

AVG of GDPR – We maakten deze privacyverklaring op in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG” ook wel “GDPR”, naar de Engelse afkorting).

Contact – Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@energylab.be.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die door jou of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor de werking van de MyTrace app en het leveren van onze diensten.

Dergelijke informatie kan bestaan uit:   

ActiviteitPersoonsgegevensWettelijke basisContext
Het registeren op de MyTrace appVoornaam
Familienaam
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Land
Taal
Foto (optioneel)
Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst  Wanneer je je registreert op de MyTrace app, zullen wij de nodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken om je account aan te maken zodat je kan deelnemen aan de online events.
Het inloggen op de MyTrace app met e-mailadresE-mailadres
Bevestigingscode
Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomstWanneer je je inlogt op de MyTrace app, zullen wij de nodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken om je te kunnen inloggen op je account.
Het aankopen van een betalend event in de Apple Store of Google Play Store of inschrijven voor niet betalend eventE-mailadres
Paswoord
Event code
Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst  Wanneer je een betalend event aankoopt in de Apple Store of Google Play Store of een niet betalend event via de MyTrace app, verzamelen en verwerken wij de nodige persoonsgegevens om het event te kunnen linken aan je account.
Het aanvullen/wijzigen van je profielgegevensDe gegevens die gewijzigd/aangevuld worden  Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomstWanneer je je gegevens aanpast verzamelen wij deze persoonsgegevens om je account te kunnen updaten.  
Overzicht van deelnameAfstand
Tijdsduur
GPS Locatie
Tijdstip van de dag
Wedstrijdverslag
Finishfoto/ foto tijdens de wedstrijd
Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst Toestemming in geval van gevoelige gegevensWij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om je een overzicht te geven van alle trainingen die je in de MyTrace app geregistreerd hebt.
Inschrijving op de nieuwsbriefE-mailadresToestemmingWanneer je je inschrijft  voor onze nieuwsbrief, updates en promoties verzamelen en verwerken wij je persoonsgegevens.
Het verbeteren van onze MyTrace app/website en onze diensten  De persoonsgegevens die je ons hebt verstrektLegitieme belangenOm onze MyTrace app en diensten te verbeteren kunnen we gebruik maken van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt. Wij zullen deze persoonsgegevens te allen tijde gebruiken in een GDPR-conforme vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste en gepatenteerde software en oplossingen.
Bezoeken van de MyTrace websiteIP-adres
Cookies
Internetpagina’s
Verbindingsmomenten
Gebruiksgegevens
Taalvoorkeur  
ToestemmingLegitieme belangen voor noodzakelijke cookiesOm u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de website bezoekt, en om ons in staat te stellen onze website te optimaliseren
Communiceren over de app via reviews en getuigenissenNaam/nickname
Foto’s
Getuigenis / review
ToestemmingWe verzamelen deze gegevens om naar anderen toe te communiceren over de MyTrace app en om uw ervaringen te delen.
Invullen contactformulierNaam
E-mailadres
Andere persoonsgegevens die je spontaan met ons deelt.
Consent Noodzaakelijk voor de opvolging van je vraagOm te reageren op uw vraag, verzoek of opmerking, of om u te helpen met de MyTrace app of website, als u daarom vraagt.

Wij verzamelen jouw gevoelige persoonsgegevens (locatiegegevens) bij het gebruik van de MyTrace app. Dit gebeurt enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Je bent niet verplicht om jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar dan is het niet mogelijk een account te maken op de MyTrace app en trainingen te registreren.

Direct marketing

Jouw persoonsgegevens zullen enkel voor direct marketing-doeleinden gebruikt worden indien je ons daar de toestemming voor hebt gegeven in de MyTrace app.

Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailinglijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken of deze optie aan te passen in je profielscherm in de app.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om je bij het gebruik van de MyTrace app een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te kunnen bieden.

De informatie die we over jou verzamelen wordt voornamelijk verwerkt om ons te helpen een goede technische werking te garanderen en om de kwaliteit en inhoud van de MyTrace APP te verbeteren – op basis van de wettelijke doeleinden van “toestemming”, “wettelijke verplichtingen” en “contractuele noodzaak” of “rechtmatige belangen” zoals toegestaan onder de AVG.

Jouw persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend voor de volgende (interne) doeleinden verwerkt:

ActiviteitVerwerkingsdoeleinde
Het registeren op de MyTrace appWij verzamelen deze persoonsgegevens om je account aan te maken zodat je je deelname kunt registreren en je een betere gebruikservaring te bieden.
Het inloggen op de MyTrace app met e-mailadresDeze persoonsgegevens worden verwerkt om je te kunnen inloggen op de MyTrace app.
Het aankopen van een betalend event  in de Apple Store of Google Play Store of een niet betalend eventWij verzamelen en verwerken de nodige persoonsgegevens om het event te kunnen linken aan je account.
Het aanvullen/wijzigen van je profielgegevensWij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens om je account te kunnen updaten met de gegevens die je hebt aangevuld/aangepast. 
Overzicht van deelnameWij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om je een overzicht te geven van je deelname aan een event dat je in de MyTrace app geregistreerd hebt.
Inschrijving op de nieuwsbriefWij verzamelen deze gegevens om je op de hoogte te houden van relevante updates met betrekking tot de MyTrace app/events.
Het verbeteren van onze MyTrace app/website en onze diensten  Om de MyTrace app/website steeds te verbeteren, zullen wij je persoonsgegevens op een AVG-conforme manier gebruiken door gebruik te maken van anonimisatie of pseudonymisatietechnieken. Dit geldt ook met betrekking tot het verder gebruiken van jouw data voor legitieme secundaire doeleinden
Bezoeken van de MyTrace websiteOm u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de website bezoekt, en om ons in staat te stellen onze website te optimaliseren
Communiceren over de app via reviews en getuigenissenWe verwerken deze gegevens om jullie ervaringen over de app te delen met anderen.
Invullen contactformulierOm te reageren op uw vraag, verzoek of opmerking, of om u te helpen met de MyTrace app of website, als u daarom vraagt.

4. Hoe (lang) verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig om onze diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet langer kunnen identificeren.

Het account van een overleden persoon kan beheerd worden door een familielid of een dierbare. De persoonsgegevens die we op dat moment verwerken zijn naam, e-mailadres, connectie met de overleden persoon en de overlijdensakte. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.

ActiviteitBewaarperiode
Het registeren op de MyTrace appTot 5 jaar na inactiviteit
Het inloggen op de MyTrace app met e-mailadresTot 5 jaar na inactiviteit
Het aankopen van een betalend event in de Apple Store of Google Play Store of inschrijven voor een niet betalend eventTot 5 jaar na inactiviteit
Het aanvullen/wijzigen van je profielgegevensTot 5 jaar na inactiviteit
Overzicht van deelnameTot 5 jaar na inactiviteit
Inschrijving op de nieuwsbriefTot 5 jaar na inactiviteit
Het verbeteren van onze MyTrace app en onze dienstenTot 5 jaar na inactiviteit
Bezoeken van de MyTrace websiteMet betrekking tot cookies kan de bewaartermijn variëren afhankelijk van de specifieke cookie, variërend van het einde van de sessie tot 3 jaar.
Communiceren over de app via reviews en getuigenissenTot 2 jaar na de getuigenis/review
Invullen van contactformulierTot 2 jaar na je eerste verzoek

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de GOLAZO Groep, waarvan Energy Lab deel uitmaakt of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen uiteengezet in dit privacybeleid.

In het geval van privé-evenementen die worden georganiseerd voor de werknemers en genodigden van een bedrijf, zullen de deelnemersinformatie en de resultaten aan dat bedrijf worden meegedeeld, met het oog op interne communicatie binnen dat bedrijf.

In bepaalde gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden die aan ons diensten leveren. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering door partners, ICT-providers, mailproviders, cloudproviders of statistiekbeheerders, zoals bv. Nextapps  

Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, of wanneer je jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft. Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij verzekeren een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

7. Gebruik van cookies

Wij gebruiken verschillende soorten cookies, zoals bepaald in ons cookiebeleid.

8. Uitoefening van rechten

Recht van toegang en recht op het verkrijgen van een kopie

Je hebt het recht om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ons.

Recht op correctie, uitwissing of beperking

Je hebt de keuze om jouw persoonsgegevens te delen met ons. Je hebt altijd het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt ook verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je denkt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn en je ons hiervan vervolgens op de hoogte stelt.

Daarnaast heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen voor zover wij niet in staat waren deze te anonimiseren. Verder erken je dat een weigering om persoonsgegevens te delen of een verzoek om deze persoonsgegevens te wissen de levering van verschillende diensten of de aankoop van producten onmogelijk zal maken.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke reden gevraagd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor je heeft of die je op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart als bijlage, ofwel via e-mail naar privacy@energylab.be  of per post naar het volgend adres:

ENERGY NV

Schoebroekstraat 8,

3583 Paal-Beringen

België

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00,

Fax +32 (0)2 274 48 35,

E-mail: contact(at)apd-gba.be

Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet.

Indien je schade hebt geleden door de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een schadeclaim indienen.

9. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via de APP persoonsgegevens verstrekken.

10. Rechtskeuze en bevoegdheid

Dit privacybeleid is onderworpen aan en is opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

11. Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan

ENERGY NV

Schoebroekstraat 8,

3583 Paal-Beringen

België

Of naar privacy@energylab.be